Friday, June 22, 2012

lagu untuk ibu (mesti didengari oleh semua anak)

Terapi (kaunseling kelompok)

Hari ini  kumpulkan seramai tujuh orang klien.Dan dapati maklumat dari semua dengan soalan ringkas . Catatkan peristiwa/perkara/isu yang dibenci yang akan /semasa/ akan datang
 Ahli1

 Ahli2

Ahli 3

Ahli 4

Ahli 5

Ahli 6

Ahli 7Rabbani - Pergi Tak Kembali